Stefan Bengtsson's picture
Hej Göte,
Hej Göte, Rankningen du refererar till, QS employability, är ett relativt nytt försök från QS att värdera anställningsbarheten för studenter från olika lärosäten. Chalmers har tillhört topp 20 procent de tre år som rankningen har gjorts, och gör så även senast med plats 86 i världen. Tillsammans med KTH ligger vi högst i Sverige, och vår data bakom rankningen är minst lika god som tidigare. Men för varje år ökar den internationella konkurrensen mellan universitet. Fallet från plats 40 till 86 beror alltså på att fler universitet är måna om att rapportera in data, och vissa metodförändringar från QS. Inte att anställningsbarheten från Chalmers har sjunkit. Kursen i genus och teknik är en av cirka 1300 kurser som ges på Chalmers. Vår syn på jämställdhetens betydelse uttrycks bland annat i den stora stiftelsesatsning Chalmers gör genom Genieprojektet, som fakulteten på Chalmers har tagit initiativ till. Vi gör parallellt en rad andra insatser för att stärka vikten av vetenskapliga meriter i varje rekrytering på Chalmers. Jag och övriga Chalmers ledning är övertygade om att starka kandidater – både kvinnor och män – välkomnar dessa initiativ, och att en jämnare könsbalans blir följden. Vi är lika övertygade om att en sådan balans kommer att stärka Chalmers vetenskapliga excellens. Läs gärna mer om Genie på Chalmers.se! Läs gärna mer om Genie på Chalmers.se!