Stefan Bengtsson's picture
Jag kan inte annat än beklaga
Jag kan inte annat än beklaga att du upplevt arbetsmiljön på Chalmers på det sätt du beskriver. Precis som du skriver så behöver vi arbeta med den interna kulturen så att vi är en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män. I det paket av åtgärder som vi nu startar ingår också kulturförändrande aktiviteter och vi måste komma åt orsakerna till att vi i varje steg av den akademiska karriären verkar öka andelen män. Jag vill gärna veta mer om de erfarenheter du har så kontakta mig gärna direkt.