Maria Djupström 's picture
Chalmers bidrag till klimatomställningen
Nu har Chalmers en möjlighet att tydliggöra vår forskning och dess potential för bidrag till klimatomställningen. Genom samverkan såväl inom Chalmers (anställda och studenter) som med olika aktörer i samhället och näringslivet ökar vi chansen till tydliga och effektfulla resultat.