Stefan Bengtsson's picture
Hej Jesper,
Hej Jesper, Precis så! Vi behöver hålla huvudet kallt och inse att det också finns andra mål som är viktiga. I samtliga fall är vår viktigaste roll vår forskning och utbildning. För att omgivningen ska ha förtroende för oss behöver vi också visa att vi tror på och följer våra forskningsresultat.