Fredrik Mellström's picture
Minska resande
Här tycker jag att Chalmers borde kunna satsa på att minska resande och pendling, inte bara vid konferenser utan även i det dagliga arbetet. Jag tycker vi borde ha som ambition att ta täten och leda utvecklingen vad gäller till exempel digitala möten, distansarbete, och planerat hemarbete. Vi borde kunna både forska på och i vardagen praktiskt tillämpa nya strategier, verktyg och regelverk för forskning, lärande och administration med hög kvalitet men minskad mängd transporter.