Stefan Bengtsson's picture
Hej Roger
Hej Roger Tillsammans med Chalmers studentkår förbereder vi en ovanlig mottagning. Det blir inga samlingar i stora grupper, allt detta sker virtuellt. Mottagningen kommer att ske i faddergrupper och vi följer noga utvecklingen för att kunna anpassa hur vi genomför mottagningen. Den ska genomföras efter FHM:s rekommendationer. Vi är väl medvetna om den risk du lyfter att vi skulle kunna få en omfattande spridning och vi kommer att agera om vi ser tecken på ökad smittspridning i samhället. Rörande undervisningen i stort kommer den i höst att ske bitvis på campus och bitvis i digital form. Återigen kommer vi att anpassa formerna och balansen mellan campus och digital form efter utvecklingen.