29 april, 2020
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

En annorlunda Valborg

Jag vill rikta en hälsning till alla er Chalmersanställda och studenter som nu arbetar och studerar på distans, spridda över staden och över hela landet. Vi har tvingats vidta åtgärder som vi inte kunde föreställa oss bara för några månader sedan. Jag vet att många lägger enormt med tid och engagemang i att få Chalmers verksamhet att fungera i denna märkliga situation. Tack till er alla för era insatser!

Jag har idag haft ett zoom-möte med rektorerna i Idea League. Vi har dessa ca en gång per månad nu för bland annat erfarenhetsutbyte kring hanteringen av COVID-19. Generellt liknar erfarenheterna man har vid våra fyra partneruniversitet de vi själva har rörande utbildning och examination på distans i synnerhet och arbete på distans i allmänhet. I några av länderna har man ju också samhällen som i betydligt högre grad är nedstängda, vilket komplicerar situationen ytterligare där.

Jag har beslutat att förlänga rekommendationen att arbeta på distans till 7 juni. En bit in i maj behöver vi ta ställning till om vi ska förlänga rekommendationen ytterligare. Jag misstänker att så kommer att vara fallet eftersom det är svårt att se att smittspridningen kommer att vara över i närtid. Det är viktigt att vi som kan arbeta på distans gör det, så att de som behöver vara på plats på campus för att genomföra sitt arbete kan vara det.

Jag vill önska er alla en fin Valborg! Det blir i år ett välkomnande av våren i ovanliga former. Ingen cortège, men en mini-cortège, se http://www.cortegen.se/

 

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: