22 november, 2018
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Examensceremoni, MeToo i medarbetarenkäten och förslag till rektor på SLU

Lördag den 17 november höll vi tillsammans med kåren hösten examensceremoni. Bortåt 250 studenter hade valt att få ta emot sitt examensdiplom under lite högtidliga former. Jätteroligt att få gratulera alla våra fantastiska studenter som nu (för tillfället i alla fall!) lämnar oss och går ut i sitt arbetsliv! Lycka till önskar jag er alla.

Under examensceremonin delas också Chalmers pedagogiska pris ut. Pedagogiska prisets syfte är att uppmuntra lärare till att förbättra och utveckla förutsättningarna för studenters lärande. I år uppmärksammades tre lärare för sina insatser i att främja studenternas lärande genom att på olika sätt motivera, involvera och aktivera dem. Pristagarna är Mia Bondelind, Arkitektur och samhällsbyggnad, Risat Pathan, Data och informationsteknik, och Christian Sandström, Teknikens ekonomi och organisation. Ett stort grattis och tack till er alla tre för era insatser! Du kan läsa mer om pristagarna här.

I förra veckan hade Chalmers ledningsgrupp en heldag kring jämställdhet. Vi har stort fokus på jämställdhetsfrågan och ett stort antal olika aktiviteter har sjösatts i samarbete med studentkåren under det gångna året eller planeras för det kommande året: Genie, Chalmers mot sexism, ändringar i rutiner för rekrytering, jämställdhetsintegrering, rekryteringsinsatser rörande studenter, ledarskapsutbildningar med fokus på genus och förändring och en jämställdhetsbonus i den interna ekonomiska fördelningen för att nämna några. Under förmiddagen ledde Jesper Fundberg en dialog kring kön och makt. Efter lunch presenterades en lägesrapport från Genie-projektet, följt av diskussioner om prioriteringar i arbetet med jämställdhetsintegrering. I samband med det senare gick vi också genom alla de anonyma fritextsvar kring MeToo som ni lämnat i medarbetarenkäten. Fritextkommentarerna är mycket värdefulla och påverkar naturligtvis de prioriteringar vi gör i det fortsatta arbetet.

Sist men inte minst ännu ett stort Grattis! Denna gång till Maria Knutson Wedel som föreslås som rektor vid SLU. Ni kan läsa om det här. Jätteroligt och välförtjänt! För Chalmers del innebär det naturligtvis att vi måste börja fundera på vem som framöver ska leda Chalmers utbildning. Så snart SLUs styrelse har fattat sitt beslut (17 dec) att föreslå regeringen att utse Mia till rektor så kommer arbetet att hitta en ny vicerektor för grundutbildning och livslångt lärande att startas. Rekryteringen kommer att göras på samma sätt som då vicerektor för forskning och forskarutbildning rekryterades, dvs med en brett sammansatt rekryteringsgrupp och möjligheter att både söka uppdraget och nominera personer. Mer om processen när det formella beslutet i SLUs styrelse är taget.

 

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: