19 oktober, 2016
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Forsknings­propositionen försenad

Utbildningsdepartementet har nu bekräftat att forskningspropositionen har blivit ytterligare försenad. Den planerades ursprungligen till ca 20 oktober, detta sköts sedan på till i början av november. Beskedet är nu att den kommer i slutet av november. Det är uppenbart att det finns vissa frågor kopplade till propositionen där det är svårt att finna lösningar eller enighet kring inom regeringskansliet.

Vi får ge oss till tåls ett tag till innan de förutsättningarna för vår forskning och nyttiggörande som kommer i propositionen klargörs.

Kommentera

Dela artikeln

2 Kommentarer

D's picture
Hur tung vikt ska man lägga vid propositionen när den släpps??
Kommer propositionen att vara "förhandlad och klar" när den släpps eller ska man vänta sig förändringar mellan det att den läggs fram och det att klubban faller i riksdagen?
Stefan Bengtsson's picture
Hej
Hej Även om propositionen är regeringens förslag till riksdagen så har det brukat vara som så att den går genom utan stora ändringar. Forskningspolitik har inte varit en politisk stridsfråga. Jag tror därför att vi kan räkna med att det som kommer i propositionen också tas av riksdagen, även om den parlamentariska situationen är svårare idag än tidigare. Det finns också en osäkerhet eftersom forskningspropositionens förslag sträcker sig bortom nästa val. Tidigare har nya regeringar i stort förhållt sig till det som beslutats före valet, även om osäkerheten även här har blivit större. Den nuvarande regeringen valde ju att ändra beräkningsgrunderna i omfördelningen av forskningsanslaget inför 2016 trots att innevarande år är det sista i den nuvarande forskningspolitiska perioden.

Lämna kommentar: