16 april, 2019
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Genie handlar om excellens, meriter och möjligheter

I förra veckan publicerades Allbright-rapporten. Den visar hur jämställdheten mellan män och kvinnor ser ut på våra svenska lärosäten. För Chalmers del är det ingen upplyftande läsning – vi är långt ifrån ensamma om att ha en låg andel kvinnliga professorer men med en andel på 17 procent placerar vi oss sist på listan, långt under det svenska genomsnittet på 28 procent. KTH befinner sig strax över Chalmers på listan, och övriga tekniska högskolor återfinns ett par placeringar längre upp.

Rapporten uppmärksammades med all rätt i media, och jag blev intervjuad av flera medier om hur situationen ser ut och vad Chalmers kommer att göra åt den. I mina svar sade jag att det av flera anledningar förstås inte är bra med en så pass liten andel kvinnliga professorer, och mer generellt lärare, och jag lyfte att vi satsar 300 miljoner kronor på att förbättra oss genom vårt jämställdhetsprojekt Genie som den här våren har startat på allvar.

Parallellt med Allbright-rapporten har under de senaste veckorna två publiceringar gjorts av Inger Enkvist på olika plattformar där hon har argumenterat för att just Genie handlar om politisk styrning och att det har som syfte att kvotera in kvinnor i fakulteten. Det är en feltolkning som helt missar poängen med Genie.

Genie handlar inte om kvotering, det handlar om vetenskaplig excellens, om meriter och om möjligheter. Ett av målen är absolut att öka andelen kvinnor i fakulteten, men de kvinnor som vi vill rekrytera är de som är forskare på högsta nivå. I dag finns det risk att vi förlorar möjligheten till de här rekryteringarna bland annat på grund av underliggande kulturella mekanismer i vår verksamhet som vi inte alltid är medvetna om.

Genie står på två ben där det ena handlar om en ökad jämställdhet i fakulteten. I den processen ingår att följa upp statistiken kring rekryteringar och befordringar och säkra intressanta talanger på ett ur excellens-perspektiv oantastligt sätt. Det andra benet handlar om att jobba med att förändra den kultur som finns inom Chalmers i dag; att undanröja strukturella och kulturella hinder som hämmar kvinnors karriärer, samt skapa en arbetsmiljö som är mångfaldig, inkluderande och som stödjer excellens inom forskning och undervisning. Chalmers kultur skapar och upprättar vi alla tillsammans, och här har alla på Chalmers möjligheter och skyldigheter att bidra, och även att förändra.

Tillsammans med Genies ledare Pernilla Wittung Stafshede skrev jag en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 13 april, som handlar om vad Genie är, hur och varför det har uppstått, och vad vi vill åstadkomma med projektet.

Med fascination har jag läst repliken av Aleksander Bard, Erik J Olsson och Magnus Zetterholm där de försöker leda i bevis att Chalmers satsning på excellens, meritokrati och medvetet arbete att skapa en fakultet bestående av både män och kvinnor gör att Kina får en avgörande konkurrensfördel. I själva verket är det ju tvärtom. Genom att attrahera de bästa kvinnorna och männen bygger vi ju den styrka som krävs för att Sverige fortsatt ska vara en framgångsrik vetenskaplig nation.

300 miljoner kronor är mycket pengar, även utspritt på en tioårsperiod. Sett i ett internationellt perspektiv känner vi i dag inte till att något liknande projekt inom jämställdhet av den här storleken har gjorts. Det gör att vi får världens ögon på oss, från universitetsvärlden i övrigt – något som publiceringen i University World News och intresse från Nature News vittnar om – och andra nyfikna. Men intresset kommer också från kritiker, som bortser från det breda engagemang som finns inom Chalmers för vår stora jämställdhetssatsning. Många kommer att följa oss för att se hur vi lyckas med vad vi har föresatt oss att göra.

Vi är ett respekterat lärosäte med ett högt anseende. Det går bra för Chalmers. Att det gör så är resultatet av ett gemensamt långsiktigt arbete där vi alla bär vår del, och det ger oss en stabil grund att stå på för att arbeta vidare med frågor där vi i dagsläget har mycket arbete kvar att göra.

I slutänden handlar det om Chalmers excellens, inom forskning och inom utbildning. Det är min starka övertygelse att en ökad balans mellan könen och stort fokus på rekrytering av medarbetare och studenter kommer att stärka vår excellens ytterligare.

Kommentera

Dela artikeln

4 Kommentarer

Rolf Åkesson's picture
GENIE är förstås genialiskt..
..men varför så blygsamt? Nog förtjänar väl även sexuellt avvikande, immigranter, ensamstående arbetslösa mödrar med 5 barm, personer med funktionsnedsättningar även en egen kvot? Annars kan ju inte kravet på politisk korrekthet kunna uppfyllas till fullo! Och det är väl ändå viktigare än att värna om Chalmers s k kompetens.
Stefan Bengtsson's picture
Hej Rolf
Hej Rolf Tack för din kommentar och ditt intresse för Chalmers! Genie handlar övrhuvudtaget inte om kvotering och därför är naturligtvis inga andra kvoter heller aktuella. För Chalmers framtida konkurrenskraft är det rekrytering av excellenta personer och förmågan att behålla dem som är helt avgörande. Där ligger vårt fokus.
Göthe Wallin's picture
Genie
Har hört att det förekommer betygskommitter på Chalmers med endast kvinnor utan att detta problematiseras. Det kan väl inte vara sant?
Stefan Bengtsson's picture
Hej Göthe
Hej Göthe Betygsnämnder på Chalmers ska normalt innehålla både män och kvinnor. Ibland kommer dock ett återbud sent (t ex pga sjukdom) från en ordinarie ledamot och suppleanten får träda in. Effekten kan då bli en enkönad kommitté. Jag vet inte om det är så i detta fall, men ibland händer det och effekten kan bli en kommitté med bara män eller bara kvinnor. Grundregeln är dock både män och kvinnor i kommittén.

Lämna kommentar: