29 mars, 2018
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Glad Påsk

Påskveckan! Jag vill passa på att önska alla en riktigt Glad Påsk! Vårvädret lyser med sin frånvaro och det ser ut som om vi får vänta ett tag till innan vi får mildare dagar och mängder av vårblommor.

Jag har precis återkommit från Singapore efter tre intensiva dagar av möten med våra partneruniversitet, möten med utvalda universitet i Singapore för att diskutera ökat samarbete, möte med utbytesstudenter och Chalmersalumner. Chalmers och Göteborgs universitet har haft många av mötena gemensamt och det är en tydlig fördel i dialogen med andra universitet att vi tillsammans kan erbjuda internationellt starka forskningsmiljöer i den fulla ämnesbredden.

På hemmaplan så fortsätter arbetet på många fronter. Arbetet att utveckla de tre utvalda områdena för kommande stiftelsesatsningar pågår genom arbete i tre arbetsgrupper. Parallellt tas ett underlag för fortsatt diskussion rörande området ”basic science” fram av en annan arbetsgrupp.

Vi befinner oss i ett viktigt skede då fakultetsmodellen nu börjar bli implementerad och därmed får effekt. Jag har stor förståelse för att jag och övriga i ledningen ibland kan uppfattas som otydliga i kommunikationen eller kanske till och med svajiga rörande beslut. Skälet är helt enkelt att det inte finns någon färdig karta att följa. Det vi gör, att säkra förutsättningar för långsiktighet och risktagande, i den svenska finansieringsmiljön med dess speciella mix av olika anslag och stor andel externa medel är ganska unikt. Beslutet om arbetsuppgifter för externfinansierad fakultet (specialister) har vållat oro och diskussion. Chalmers ledningsgrupp kommer att använda en stor del av ett kommande internat 10-11 april för att diskutera viktiga frågor kopplade till fakultetsmodellen och jag hoppas att kunna återkomma efter det med tydlighet i vad som gäller och i vilken riktning vi ska röra oss.

Artificiell intelligens är något som diskuteras i många fora idag. Ett exempel är det fokus som finns för ett av de förslag till stiftelsesatsningar som tas fram. Den stora forskningssatsningen som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gjort inom ramen för WASP är också högaktuell då innehållet nu formas. Parallellt med detta har vi, tillsammans med sex andra lärosäten (GU, KTH, LiU, LU, UmU och ÖU ), fört diskussioner med regeringskansliet om resurser till en kompletterande utbildningssatsning, inte minst inom fort- och vidareutbildning. Jag hoppas att vi inom några veckor kan ha tydligare besked om hur det blir.

Frågan om hur Chalmers båda campus ska utvecklas har varit aktuell länge. Inom kort lämnas en rapport från Lennart Josefson som utrett hur våra båda campus kan utvecklas efter sina förutsättningar och olikheter. Med den rapporten på bordet så hoppas jag att vi kan fortsätta diskussionen på en mer konkret nivå rörande vad vi ska göra under de kommande åren för att säkra tillgång till bra lokaler för vår verksamhet. Parallellt sker ett mer långsiktigt arbete för att ta fram en campusplan med ett kanske 30-årigt perspektiv.

Förutsättningar finns för en spännande vår! Jag önskar er alla en Glad Påsk och en fin långhelg!

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: