13 juni, 2018
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Glad sommar!

Efter en rekordvarm maj, och så här långt även juni, med så gott som ständigt strålande sol och blå himmel har vi alla redan fått en rejäl dos sommar vädermässigt. Hittills har de flesta av oss mest hunnit njuta av den på helgerna men nu är det snart dags att börja summera vårens arbete och sikta in oss på mer sammanhängande semesterledighet. Låt oss hoppas att majvädret satt trenden för resten av sommaren, även om en och annan välbehövlig regndag också har sin plats. Några reflektioner innan det är dags för den ledighet vi alla behöver och ser fram emot.

Det finns mycket att glädja sig åt när det gäller Chalmers utveckling. Jag har många gånger under våren upplevt hur uppskattat Chalmers är och vilket fantastiskt arbete ni alla gör.

Det är tydligt att vår satsning på kvalitet i det vi gör inom undervisning, forskning och samverkan ger resultat. Era insatser på alla områden och de resultat det ger skapar förtroende och en önskan om samarbeten från olika delar av samhället och näringslivet. Elbussen 55:an, HSB Living lab och det nya laboratoriet för elektromobilitet är goda exempel på det. Finansiärer visar gång efter annan hur mycket de tror på vår förmåga att bygga något bra för framtiden – inom Stena Innovation Lab tas morgondagens digitala lösningar för industrin fram, och genom miljardsatsningar på AI och kvantdatorforskning från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse får vi tillsammans med andra universitet möjlighet till verklig spetsforskning inom framtidsområden. Genom ett nytt uppdrag från utbildningsdepartementet rörande fort- och vidareutbildningsinsatser inom AI som Chalmers får tillsammans med 6 andra lärosäten blir det också fokus på utbildning.  

Återigen har vi också fått bekräftat att Chalmers utbildningar är mycket uppskattade – både av våra studenter och av arbetsgivare som gärna anställer dem när de tagit examen. Olika mätningar visar att anställningsbarhet, internationalisering och hållbarhetsinslag är områden där våra utbildningar ligger mycket bra till. I en nyligen framlagd rapport från MIT rankas Chalmers internationellt på tio-i-topplistan över lärosäten som anses vara föregångare inom utvecklingen av ingenjörsutbildning. Orsaken är allt det hängivna arbete ni som på olika sätt är involverade i utbildningarna lägger ner.

Även bland andra universitet runtom i världen åtnjuter vi stort förtroende. Ett bra exempel är när en delegation från Chalmers i maj var i Zürich för att utveckla och knyta relationer såväl inom som utanför akademins värld. Per Delsing, Maria Elmquist och Linnea Lindau var med som huvudtalare från Chalmers sida och samtalen kretsade främst runt byggandet av en svensk kvantdator och vår satsning på entreprenörskap och venture creation. Under det två dagar långa besöket hann vi med att träffa både ambassaden och handelskammaren liksom flera företagsrepresentanter och andra privatpersoner med intresse för Chalmers. Vi höll ett mycket välbesökt seminarium på temat kvantteknik och entreprenörskap på ETH tillsammans med deras företrädare på områdena. Entusiasmen visste inga gränser och vid minglet efter seminariet ringlade kön lång för att få sig en pratstund med någon av talarna. Intresset för Chalmers satsningar är uppenbart stort, även utanför Sverige.

Internt har vi tagit viktiga steg framåt i det förändringsarbete som präglat även detta år. Chalmers nya institutioner är på plats och arbetet att utveckla och bredda några av styrkeområden har kommit långt.  Precis nu i dagarna tas ett antal viktiga beslut rörande fakultetsmodellen. Genom att införa en förenklad modell för den ekonomiska implementeringen så kommer alla institutioner redan från 2019 att tillföras basfinansiering från grundutbildnings- och forskningsanslagen svarande mot ca 70% av lönekostnaderna för den basfinansierade fakulteten. Den långsiktiga målbilden är fortfarande 75% och jag räknar med att det sista steget bör kunna tas de närmaste åren. Precis efter sommaren räknar jag också med att frågor som rör garantier till individen som innehar en basfinansierad tjänst kommer att bli tydligt. Jag kommer också inom kort att fatta beslut om ändringar i det tidigare tagna beslutet som rör arbetsuppgifter för externfinansierad fakultet. Här har vi tagit intryck av den kritik som riktats mot delar av det tidigare beslutet.

Vi har också i mycket bra samverkan med kåren jobbat hårt för att skapa ett ännu mer inkluderande Chalmers genom ett intensifierat arbete med jämställdhetsfrågor och mot sexism. Vi är varandras arbetsmiljö och det är bara genom att kontinuerligt fortsätta diskussionen kring värderingar och beteenden vi kan bli bättre.

Genom satsningar från vår ägarstiftelse förstärker vi ytterligare tre av områdena ovan. Efter en gedigen idé- och urvalsprocess kommer stiftelsen inom de närmaste månaderna förhoppningsvis ta beslut om nya satsningar på Artificiell intelligens, Jämställdhet och Lärande och lärandemiljöer.

Vi är också igång med tre viktiga ledarrekryteringar, prefekter till ACE och CLS samt ny ordförande i anställningskommittén.

För min egen del blir som vanligt Almedalen det som rundar av vårens arbete inför semestern. I år deltar jag i åtta seminarier om frågor som kompetensförsörjning och omställning, myndighetshinder för våra utländska forskare och studenter, samverkan mellan lärosäten och näringsliv, MeToo, Medtech och life science. Det är viktiga områden att diskutera, och som alltid i Almedalen med det stora mervärdet att ha möjlighet att träffa politiker, andra beslutsfattare och företrädare för olika åsiktsyttringar i samhället. Därefter blir det några veckor ledigt för att komma tillbaka med laddade batterier i augusti. Jag hoppas att detsamma gäller er så att vi tillsammans kan arbeta vidare för att ytterligare stärka Chalmers på olika sätt. Jag återkommer till det i Rektor i Runan 6 september kl 13. Boka gärna in det redan nu!

Tack till anställda, studenter och samarbetspartners för allt gott arbete och en härlig sommar till er alla!

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: