20 juni, 2019
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Glad sommar!

Jag vill passa på att önska er alla en Glad midsommar och en riktigt fin sommar. Ett läsår till är till ända och vi kan sammanfatta året med att vår resa i att stärka kvalitetsutvecklingen i alla delar av vår verksamhet har fortsatt.

Vi ser fantastiskt fina resultat, t ex genom den internationella uppmärksamhet som vår utbildning har fått genom deltagande i en liten exklusiv grupp av tekniska högskolor inbjudna av MIT för att diskutera ingenjörsutbildning och det fina omdömet våra internationella studenter lämnat i International Student Barometer, bara för att nämna några. I veckan fick vi också Vinnovas beslut som innebär att tre av de åtta kompetenscentra man finansierar finns på Chalmers. Vi är dessutom med på ett hörn i ett fjärde som har sin huvudnod i Uppsala.

Vi har nu i stort slutfört vår forskningsutvärdering och en slutrapport har avlämnats. Alla institutioner har tagit fram handlingsplaner baserat på sina respektive utvärderingar och det ger en god grund för det fortsatta arbetet. I höst kommer vårt kvalitetssystem för vår utbildning på alla tre nivåerna att utvärderas av UKÄ och många på Chalmers har redan lagt stort arbete i att förbereda underlag och planera för de kommande besöken.

Utöver dessa få exempel finns naturligtvis många, många goda exempel på viktiga insatser och framgångar. Våra tre stora stiftelsesatsningar, Chair, Genie och Tracks är nu igång och kommer att vara viktiga byggstenar för framtiden.

Ett stort tack till alla anställda och studenter på Chalmers för era fantastiska insatser som ligger till grund för dessa och andra framgångar. Jag vill också passa på att tacka alla Chalmers samarbetspartners för våra omfattande och goda samarbeten som skapar värde för hela samhället.

Ha nu en riktig fin och avkopplande sommar. För min egen del återstår två veckor innan jag tar semester. Nästa vecka är fylld av möten på Chalmers och på nationell nivå och min sista vecka innan semestern kommer jag att vara i Almedalen för att delta i de olika diskussioner som sker där.

Glad sommar!

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: