18 december, 2019
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

God Jul

Vi har möjlighet att blicka tillbaka på ett 2019 där vi kan glädjas och vara stolta över många verksamhetsmässiga framgångar. Vår utbildning får positiv utvärdering av våra studenter, vilket inte minst framgått av International Student Barometer. Våra forskare har visat att man står på en stabil och högkvalitativ grund och att man har konkurrenskraftiga forskningsidéer. Exempel på detta är framgångar med forskningsbidrag från bland annat Vinnova, KAW och ERC.

Internationellt fortsätter vi att utveckla samarbetet inom IDEA League och vi deltar i förberedelserna för en ansökan om ett European University Initiative med TU Berlin som koordinerande partner.

Det gångna året har präglats av de stora utmaningarna för vårt samhälle och för mänskligheten. Inte minst har fokus varit på klimatomställningen. På Chalmers har vi, tillsammans med KTH, tagit initiativ till ett klimatramverk för universitet och högskolor och vi har haft en intern diskussion om Chalmers klimatstrategi som kommer att beslutas en bit in på nyåret.

Jag vill rikta ett stort tack till er alla, anställda, studenter och samarbetspartners, för era bidrag till att göra Chalmers framgångsrikt och till en bra arbets- och studieplats.

Till er alla, En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: