29 oktober, 2017
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Höstlov

Tiden rusar iväg och vi är nu redan inne i höstlovsveckan. Jag sitter och skriver detta med vinden dånande utanför huset och kvarvarande löv blåser loss ur träden. Det känns tydligt att hösten är här.

Internt på Chalmers är vi mitt i några viktiga processer. Arbetet med att samla in och prioritera idéer för kommande stiftelsesatsningar är i full gång i de fyra grupper som gör den första granskningen av idéerna; fakultetsrådet; styrkeområdesledningen; grundutbildningens ledningsgrupp; och studentkåren. Var och en av dessa grupper kan lämna max tre förslag vidare till Chalmers ledningsgrupp (där ju prefekterna numera också ingår). Ledningsgruppen kan addera max tre ytterligare förslag. Du kan läsa om processen och hur du kan lämna förslag från puffen på Chalmers insida.

Remissvaren rörande förslaget på förändringar av Chalmers styrkeområden har kommit in och bearbetas just nu. Beroende på hur svaren ser ut kommer förslagen från utredningen att behöva justeras.

Under den senaste månaden har olika vittnesmål om kränkningar och sexuella trakasserier på Chalmers kommit fram. Detta gäller inte minst i utbildningssituationen (student-student och anställd-student), men finns också mellan anställda runt om i vår verksamhet. De visar att vi trots ett systematiskt arbete med jämställdhet ännu har långt kvar innan vi är framme. Förminskande kommentarer, trakasserier och kränkningar som uppenbarligen är vardag för alltför många av våra studenter och anställda är helt oacceptabelt. Vi startar därför nu ett kraftigt intensifierat förebyggande arbete rörande sexuella trakasserier, kränkningar och härskartekniker inom hela utbildningen. Ni kan läsa om det här, där det också framgår hur ni kan hjälpa till i arbetet.

I den kommande veckan har vi på torsdag besök från Vetenskapsrådet (VR) som vill diskutera hur framtida former för forskningsfinansiering från VR bör se ut. VR:s ledning deltar och träffar dels oss i Chalmers ledning, inklusive ett antal prefekter, samt en delmängd av fakultetsrådet i två separata möten.

Önskar er alla en fin höstlovsvecka!

Kommentera

Dela artikeln

2 Kommentarer

Lena's picture
kränkningar och trakasserier
Hur gick det i slutändan med kränkningar och trakasserier som anmäldes? Har ni åtgärdat detta? Har någon fått gå eller fått böter? MVH Lena från http://allalandslag.se
Stefan Bengtsson's picture
Hej Lena
Hej Lena Tack för din fråga. Både nu och tidigare polisanmäler vi alltid handlingar som vi misstänker kan vara brottsliga. De vittnesmål som kommit fram och de berättelser som samlats in ligger till grund för det förändringsarbete som nu har startat med full kraft. Målet här är att olika typer av oacceptabla och ovälkomna beteenden, även om dessa inte är i sig brottsliga, ska minska kraftigt . Du kan läsa om arbetet här: https://www.chalmers.se/insidan/SV/om-chalmers/jamstalldhet

Lämna kommentar: