20 oktober, 2015
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Möte i Europa­parlamentet kring en möjlig KIC inom ”Urban mobility”

Idag deltog jag i ett möte, organiserat av Chalmers och Göteborg stad, i Europaparlamentet med syftet att lyfta fram området ”Urban mobility” som en möjlig KIC (Knowledge and Innovation Community, European Institute of Technology) i nästa (ännu inte beslutade) utlysningsomgång. Huvudsyftet var att lyfta fram området ”Urban mobility” som ett möjligt område för EU att stödja inom ramen för en ny KIC-utlysning. Syftet var också att markera att Chalmers är redo att ta en ledande roll i att forma ett sådant konsortium.

Mötet blev välbesökt av representanter för akademi, näringsliv samt olika representationskontor i Bryssel för städer och regioner. I två paneler gav representanter från Europaparlamentet, EU-kommissionen, fordonsindustrin, forskare, sammanslutningar av städer, en intresseorganisation för kollektivtrafikbolag och undertecknad vår syn.  Mötet arrangerades av Göteborgs Brysselkontor. Genom mötet har vi lyft upp ett angeläget område och vi har markerat vårt intresse att delta i kärnan av ett nytt konsortium. Chalmers har en omfattande transportforskning, drivs av visionen om en hållbar utveckling och har mycket stor erfarenhet av att samarbeta med näringsliv och andra aktörer, vilket gör oss lämpliga för den roll vi vill ta. KIC-ar handlar om att koppla upp de verksamheter de deltagande organisationerna har inom angelägna områden och tillsammans med andra stärka denna verksamhet, stödja innovationer och i vidare bemärkelse föra resultat till nyttiggörande.

Nästa KIC-utlysning kommer sannolikt 2018 så vi har ännu så länge relativt gott om tid. Närmast behöver vi inom Chalmers identifiera vad vi vill föra fram och vilka de akademiska företrädarna för detta är. En möjlighet att delta i en spännande resa alltså! Mer information kommer!

 

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: