01 maj, 2019
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

MIT-Olin Colloquium on the Global State of the Art in Engineering Education (Maria Knutsson Wedel)

Gästblogg av Maria Knutsson Wedel:

Denna veckan missade jag Valborg för första gången på många år, men det får nog räknas som giltig frånvaro.  MIT och Olin College i Boston hade bjudit in de 16 universitet som de anser vara världsledande på utveckling av ingenjörsutbildning till ”MIT-Olin Colloquium on the Global State of the Art in Engineering Education”. Chalmers var enda svenska inbjudna universitet.

I en tvådagars workshop arbetade grundutbildningens ledningsgrupp med de andra i att sätta upp framtida behov, möjligheter och hot för vad som kommer att krävas av ingenjörsutbildningen och jobbade sedan i multinationella team med att utveckla design på olika mer eller mindre banbrytande dellösningar. Min grupp hade Student Driven Curriculum Change och det var otroligt roligt att se hur vår matrismodell och vår höga grad av studentmedverkan gav inspiration till de andra, och hur andras sätt att utveckla kan ge oss nya tankar. Purdue och UCL med sina tankar om interdisciplinär utbildning och projekt är onekligen inspirerande.

Dagarna avslutades med att jag var del av en review-kommittée för MITs nya modell för ingenjörsutbildning; NEET. Det finns många likheter med Tracks liksom skillnader och det ska bli väldigt roligt att se hur man senare kan jämföra de olika piloterna med varandra och dra lärdomar från detta.

Och nu ska vi i grundutbildningens ledningsgrupp bara få ihop papperet till Colloquiets special issue i American Journal of Engineering Education där vi alla ska beskriva vår särart och hur det lett till kvalitet. Vårt bidrag blir: Chalmers - Overcoming educational gravity and inertia through the dynamics of a matrix organization including student co-creatio.

Maria

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: