03 april, 2019
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Nerslag i en rektors vardag

Det var nu ett tag sedan jag skrev ett blogginlägg. Här kommer en kort text om några av de saker som upptar min tid just nu.

Förra blogginlägget handlade om de uppföljande verksamhetsplansdialogerna (VP2) som hålls efter det att institutionerna (och grundutbildningen, styrkeområdena/excellensinitiativet och verksamhetsstödet) lämnat sina verksamhetsplaner. Nu är vi en bit in i de framåtsyftande dialogerna (VP1) där vi diskuterar institutionens utveckling med ett 5-10 årigt perspektiv framåt, inklusive utvecklingsambitioner och förutsättningar som behövs.

Vi har några mycket viktiga ledarrekryteringar som pågår eller just avslutats. Jag vill hälsa Sara Jönsson välkommen till Chalmers som ny kommunikationschef. Sara kommer närmast från Volvo Group Trucks Technology och ni kan läsa mer om henne här.

Vi är mitt i rekryteringen av ny vicerektor för utbildning och livslångt lärande. Rekryteringen till uppdraget sker med möjlighet att söka och nominera kandidater. Ansökningstiden har förlängts då det sökfält, med starka kandidater, som fanns när ansökningstiden stängde var enkönat. Vi accepterar sedan några år inte enkönade eller alltför interna sökfält i några rekryteringar och den regeln måste också gälla när jag rekryterar ledare till olika uppdrag.

Rekryteringen av ny prefekt på institutionen CSE har startat och annons kommer inom kort att finnas ute.

Både rörande vicerektor och prefekt så ber jag er alla att fundera över lämpliga kandidater. Kanske kan det vara intressant också för dig som läser detta att söka?

De tre stiftelsesatsningarna Chair, Genie och Tracks är nu alla igång och bygger upp verksamhet och/eller utvecklar verktyg. Ett ytterligare satsningsförslag inom grundläggande vetenskaper kommer på tisdag i nästa vecka upp för diskussion i högskolestyrelsen. Alla stiftelsesatsningarna görs med samma mål, att höja kvaliteten i Chalmers verksamheter. Satsningarna har tagits väl emot internt såväl som externt. I fallet med vår satsning på jämställdhet (Genie) så har vi fått många uppskattande kommentarer, men också kritiska brev och mail och inlägg av olika slag. Kritiken är ganska enhetlig och går ut på att satsningen kommer att förstöra Chalmers och rasera den kvalitet vi har. Samtliga skribenter verkar utgå från att enda möjligheten för kvinnor att konkurrera med män om tjänster är genom kvotering. Inget kan naturligtvis vara mer fel. Genie-satsningen är en del i ett större paket, som också inkluderar fakultetsmodellen och striktare rekryteringsrutiner, och som syftar till höjd kvalitet. Vi har i själva verket kraftfullt förstärkt det meritokratiska arbetssättet i alla våra rekryteringar.

De senaste veckorna har jag varit mycket på resande fot. Detta blogginlägg skrivs på hemväg från möten och workshop i Kisumu, Kenya. Ett tiotal Chalmersforskare har haft workshops tillsammans med forskare och lärare på Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology (JOOUST), ett universitet vi redan samarbetar med inom t ex Mistra Urban Future. Syftet har varit att identifiera gemensamma intressen inom områdena livsmedel, vatten, energi och transporter. Vi fick också möjligheten att träffa och lyssna på de Chalmersstudenter som just nu finns i Kisumu inom ramen för kursen Reality Studios på ACE. Det var fantastiskt att få lyssna på studenternas projektbeskrivningar och se deras engagemang, glädje och professionalitet. Imponerande, i sådana stunder är man stolt som Chalmersrektor. Workshoppen i Kisumu kommer att följas av fler på andra platser i Östafrika. Det finns inom Chalmers fakultet många lärare och forskare som uttrycker ett stort intresse för att stärka samarbeten med universitet i Afrika och inte minst i östra Afrika.

Förra veckan, den 24-26 mars deltog jag i Universitetskanslersämbetets och Sveriges universitets- och högskoleförbunds rektorsresa som denna gång gick till Italien och Rom. Under två dagar hade vi möjlighet att diskutera med italienska rektorer, både rörande frågor av generellt intresse för akademin, men också rörande bilaterala samarbeten. Vi besökte några av universiteten i Rom (Sapienza med historia från 1300-talet och idag 112 000 studenter(!) och det mycket yngre Roma Tre). Vi hade också ett möte med Italiens (vice-) minister för högre utbildning och forskning, professor Lorenzo Fioramonti.

Under de senaste veckorna har vi också haft ett rektorsmöte i Idea League, denna gång i Zurich. Idea League är ett samarbete och nätverk mellan Chalmers, ETH, Delft, RWTH Aachen och Politecnico di Milano och innehåller olika former av samarbeten, inte minst i form av sommarskolor mm. Vi har också inom ramen för detta nätverk lämnat en gemensam ansökan till EU-kommissionen under utlysningen European University Network Initiative, dvs president Macrons vision om starkare samarbete mellan ledande Europeiska universitet. Tyvärr är Idea League lite dåligt känt inom Chalmers. Titta gärna på nätverket och fundera över hur ni skulle kunna utnyttja det och hitta samarbeten med några av Europas bästa tekniska universitet.

Lördag 30 mars var det en workshop på Karolinska Institutet under rubriken Rethinking higher education inspired by the SDGs. Göteborgs universitet och Chalmers var medorganisatörer för dagen och nästan 200 personer från Göteborg deltog. Nästa år kommer vi att organisera ett uppföljande seminarium i Göteborg på ett ännu inte definierat tema inom området Agenda 2030 och universitetens roll.

Vi hade i förra veckan Göran Sandberg (verkställande ledamot) och Peter Wallenberg Jr (ordförande) i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) på besök. De båda besöker med en viss regelbundenhet de universitet som tar emot forskningsmedel från KAW och mötet ägnades åt en generell diskussion med oss i Chalmers ledning samt möten med några av de forskare som erhållit bidrag från KAW.

Sist men inte minst så tar initiativet att skapa Swedish electromobiliy lab en hel del tid nu. Jag har skrivit om dessa planer tidigare. Det är Rise och Chalmers som i en modell liknande det framgångsrika AstaZero tar ägandet över en avancerad forskningsinfrastruktur och testbädd. Fordonsbolagen m fl garanterar beläggning i anläggningen och håller därför risken för ägarna på en rimlig nivå. Den minnesgoda kommer ihåg att det för ett knappt år sedan klipptes band och hölls tal om att nu startar vi. Då staten går in med en stor summa investeringsmedel i anläggningen så har statsstödsregler mm visat sig mer komplicerade än vad vi trodde för ett år sedan. I projektet förbereds därför nu en ansökan till EU-kommissionen inom ramen för det regelverk som finns rörande statligt stöd.

 

Kommentera

Dela artikeln

1 Kommentarer

Maria Grahn's picture
Tack
Tack för inblicken i din vardag och dina fina ord om workshopen i Kisumu och studenternas engagemang. Cheers!

Lämna kommentar: