19 oktober, 2015
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Nordisk nod i Sustainable Development Solutions Network

Det globala initiativet Sustainable Development Solutions Network (SDSN) lanserades 2012 av FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moon. SDSN är ett universitetsdrivet nätverk som syftar till att ta fram lösningar för en hållbar utveckling. SDSN har ett FN-mandat för att bland annat medverka i framtagandet och arbetet med FN:s 17 nyligen antagna utvecklingsmål, Sustainable Development Goals

Chalmers och Göteborgs Universitet är genom Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV) utsedda till nod för SDSN norra Europa. Syftet med noden är att samla akademi, myndigheter och näringsliv för hållbar utveckling. Specifikt för akademin fokuserar noden på hur universitet kan ta nya roller i att understödja arbetet för hållbar utveckling. Erfarenheterna av Chalmers fokus på hållbar utveckling och utvecklingen av styrkeområdena som verktyg är exempel på vad Chalmers kan lägga in i samarbetet.

En lansering av den nya noden i norra Europa planeras till 26 februari. Mer om detta kommer senare.

Kommentera

Dela artikeln

2 Kommentarer

Maria Djupström's picture
SDSN-nod en fantastisk möjlighet
Via en väl ansedd plattform får Chalmers möjlighet att visa att akademin kan underlätta samhällets utveckling i för kommande generationer rätt riktning. Akademin har ett högt förtroendekapital i samhället. Genom att samverka med olika aktörer via SDSN har Chalmers en tydlig kanal att kommunicera forskningsinriktning och forskningsresultat i området.
Stefan Bengtsson's picture
Det ligger onekligen
Det ligger onekligen möjligheter i den nod som nu skapas. Både Chalmers och andra universitet får en möjlighet att utveckla sitt arbetssätt för att därmed stödja en hållbar utveckling.

Lämna kommentar: