30 november, 2016
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

QS Employability ranking

Chalmers deltar i år i rankingen QS Employability, en ranking av hur utexaminerades möjligheter till anställning och karriär ser ut. Resultatet har nu kommit och den glädjande nyheten är att Chalmers är rankat nr 40 i världen.

Chalmers får 65,8 poäng av 100. Ingen har 100 poäng, utan topprankade Stanford har 95,9 poäng. MIT tvåa på 95,8 och Tsinghua trea, på 95,2 poäng

Hela listan på: http://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2017

Man kan ladda ner hela listan med poäng och allt samt en del info på: http://www.iu.qs.com/product/ger-2016/

Kommentera

Dela artikeln

3 Kommentarer

Marie's picture
Ranking
Å top 10 i Europa:-)
Göte Wallin's picture
QS ranking
I år verkar Chalmers ha fallit till rankingplats 86! Vad har hänt? Kan det bero på att Chalmers nu fokuserar på genusfrågor snarare än excellens i teknik? Läste nedanstående kursbeskrivning och fick kalla kårar. Det påminde om den "utbildning" i korrekt tänkande som skedde i diktaturländer under förra århundradet. Politiseringen är långt gången. Och gud nåde den som inte håller med om den feministiska , intersektionalistiska och identitetspolitiska analysen. Läs gärna Inger Enkvists utmärkta analys av Chalmers genusutbildning i tidskriften Kvartal. Kurs i genus och teknik Kursen syftar till att beskriva och analysera genusrelationer i vårt samtida samhälle, med särskild koppling till teknik. Den uppmärksammar i vilken utsträckning kön och sexualitet påverkar våra begränsningar och möjligheter i olika samhällen och olika sociala situationer. Den undersöker om teknik och vetenskap förstärker existerande könsroller eller bidrar till att skapa nya. Kursen ger genusteoretiska och genushistoriska perspektiv på bland annat högre teknisk utbildning, ingenjörsyrket samt tillämpningsområden som medicinsk teknik och IT. Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna) beskriva och kritiskt analysera genusrelationer med koppling till teknik. beskriva och reflektera över samspelet mellan genus och teknik ur ett historiskt perspektiv. göra en problematiserande teknikanalys utifrån ett genusperspektiv samt knyta dessa insikter till frågor rörande sin utbildning och sitt yrkesliv. ge förslag på hur genuskritisk teori kan tillämpas på design och utveckling av teknik. identifiera etiska frågeställningar som uppstår vid analys av teknik utifrån olika värdegrunder. Innehåll Kursen undersöker genusrelationer i vårt samtida samhälle, med särskild koppling till teknik. Huvudfokus ligger på kön, men även intersektionella perspektiv kommer att behandlas, inklusive frågor om hur sexualitet, etnicitet, klass och funktionsvariation påverkar våra relationer till teknik. Med utgångspunkten att teknik inte är värdeneutral, kommer vi med hjälp av teorier och exempel från bland annat feministiska vetenskapsstudier och genushistoria att analysera hur genusrelationer och teknik har utvecklats i samspel under historiens gång. Vilka begränsningar och möjligheter har till exempel män och kvinnor i olika samhällen och olika sociala situationer? Förstärker vetenskap och teknik könsroller eller tillhandahåller de nya? Vilka etiska frågeställningar blir aktuella när vi analyserar teknik utifrån olika värdegrunder? Vem har tillgång till att utveckla och använda teknik i olika samhälleliga kontexter, och vilka konsekvenser får det? Förutom att ge tillfälle till kritisk analys och diskussion, ger kursen också tillfälle för studenterna att praktiskt tillämpa genuskritiska perspektiv på design och utveckling av teknik. Organisation Föreläsningar och seminarier. Kursen ges på svenska. Litteratur Se kurshemsida. Examination Examinationen sker genom kortare övningar enskilt eller i grupp, samt en hemtenta. Någon/några av övningarna kan med fördel anpassas till studenternas olika studieinriktningar.
Stefan Bengtsson's picture
Hej Göte,
Hej Göte, Rankningen du refererar till, QS employability, är ett relativt nytt försök från QS att värdera anställningsbarheten för studenter från olika lärosäten. Chalmers har tillhört topp 20 procent de tre år som rankningen har gjorts, och gör så även senast med plats 86 i världen. Tillsammans med KTH ligger vi högst i Sverige, och vår data bakom rankningen är minst lika god som tidigare. Men för varje år ökar den internationella konkurrensen mellan universitet. Fallet från plats 40 till 86 beror alltså på att fler universitet är måna om att rapportera in data, och vissa metodförändringar från QS. Inte att anställningsbarheten från Chalmers har sjunkit. Kursen i genus och teknik är en av cirka 1300 kurser som ges på Chalmers. Vår syn på jämställdhetens betydelse uttrycks bland annat i den stora stiftelsesatsning Chalmers gör genom Genieprojektet, som fakulteten på Chalmers har tagit initiativ till. Vi gör parallellt en rad andra insatser för att stärka vikten av vetenskapliga meriter i varje rekrytering på Chalmers. Jag och övriga Chalmers ledning är övertygade om att starka kandidater – både kvinnor och män – välkomnar dessa initiativ, och att en jämnare könsbalans blir följden. Vi är lika övertygade om att en sådan balans kommer att stärka Chalmers vetenskapliga excellens. Läs gärna mer om Genie på Chalmers.se! Läs gärna mer om Genie på Chalmers.se!

Lämna kommentar: