25 augusti, 2019
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Terminsstart! Välkomna tillbaka!

Jag hoppas att ni alla haft en fin sommar!

I tisdags började våra nya studenter och Chalmers campus är återigen fyllda av studenter. Det är en fantastisk känsla att från glastungan på kårhuset få hälsa 2500 nya studenter som står på teknologgården välkomna till Chalmers. På tisdag i denna vecka anländer nästa grupp studenter då utbytes- och mastersstudenterna börjar.

Jag kommer närmast från årets rektorsinternat organiserat av SUHF. Mötet hölls onsdag kväll till fredag lunch i förra veckan, detta år i Arild i Skåne. Under internatet diskuterade en stor del av Sveriges rektorer olika aktuella och viktiga frågor för våra lärosäten, som t ex SUHFs gemensamma inspel till forskningspropositionen, STRUT-en, autonomi, livslångt lärande, klimatramverk och SDG:er, lärarutbildning, den nya nationella nämnden av oredlighets och etikfrågor, mm.

Vi har på Chalmers ett antal år med stora förändringar bakom oss. Ändrad institutionsorganisation, översyn av styrkeområdena, fakultetsmodellen, stora stiftelsesatsningar och nya administrativa system för att nämna några. I många fall återstår en hel del att implementera och därför kommer dessa stora förändringsprocesser att vara med oss ett bra tag framåt. Men, så sakteliga är det nu dags att höja blicken och fråga oss vilken Chalmers önskvärda position ska vara vid vårt 200-årsjubileum 2029 och i början av 2030-talet? Vilka vägval har vi framför oss och hur bör vi agera i dessa?

Ambitionen är att starta upp diskussioner kring vår framtid under det kommande läsåret. Mer information kommer efterhand. Som en sorts förberedelse och för att jag bättre ska förstå vilka frågor som är viktiga för lärare och forskare på Chalmers institutioner, så gör jag nu en besöksrunda vid samtliga lärarkollegier på Chalmers. Förra veckan var det uppstart genom ett givande besök vid kollegiet på IMS och den kommande veckan träffar jag kollegierna vid MV, E2 och SEE.

Av betydelse för de kommande åren är naturligtvis den kommande forskningspropositionen. Alla lärosäten har fått inbjudan att komma med inspel till regeringen. Vi formar nu en arbetsgrupp för att ta fram Chalmers inspel med representation från bland annat institutionerna, styrkeområdena fakultetsrådet, doktorandsektionen och centrala tjänstemän. Anders Palmqvist, vicerektor för forskning och forskarutbildning, håller samman arbetet. Om ni har tankar kring vad Chalmers bör lyfta så diskutera det vid er institution och för fram tankarna via er prefekt eller via era fakultetsrådsledamöter.

Välkomna till höstterminen 2019!

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: